De kinderfysiotherapeut heeft specifieke kennis over de normale motorische ontwikkeling bij kinderen (0-18 jaar)  en over kind-gerelateerde aandoeningen. Deze aandoeningen hebben vaak invloed op de groei en ontwikkeling van een kind. Het leren van motorische vaardigheden verloopt in verschillende leeftijdsfasen en bij ieder kind anders. Veelal ontwikkelen kinderen hun zintuigen en hun motoriek als vanzelfsprekend en onopgemerkt.

Bij sommige kinderen duurt het echter wat langer of wijkt de ontwikkeling af van hoe het gebruikelijk verloopt. Dit zou kinderen kunnen belemmeren in hun algemene ontwikkeling. Motorische stoornissen gaan namelijk vaak gepaard met cognitieve of leerproblemen, met stoornissen in de sociaal-emotionele ontwikkeling of met gedragsstoornissen. De kinderfysiotherapeut beschikt buiten specifieke technische vaardigheden, daarom ook over pedagogische en didactische vaardigheden en kennis.

voortbewegen zuigelingen