Door jarenlange ervaring in het werken met kinderen met een verscheidenheid aan beperkingen, heb ik veel affiniteit met deze doelgroep en gespecificeerde kennis in huis. Binnen een orthopedagogische dagbesteding heb ik als kinderfysiotherapeut gewerkt met kinderen met beperkingen variërend van een licht verstandelijke beperking tot zeer ernstige meervoudige beperkingen. Vaak was er daarbij ook sprake van specifieke gedragsproblematiek en/of zintuiglijke informatieverwerkingsproblematiek. Door deze werkervaring ben ik ook bekend met ontwikkelingsproblematiek (nog) zonder aanwijsbare oorzaak of ten gevolge van specifieke aandoeningen.

Ontwikkelingsstoornissen waaraan gedacht kan worden:

  • Algehele vertraagde ontwikkeling
  • Syndromen
  • Cerebrale Parese / spasticiteit
  • (Ernstig) meervoudige beperking
  • Problemen in de zintuiglijke informatieverwerking
  • Gedragsproblematiek, bijv. aan autisme verwante stoornissen.

Door intensief contact met alle mogelijke betrokken rondom deze kinderen hebben we in de regio een breed netwerk opgebouwd. Denk bij dit netwerk bijvoorbeeld aan orthopedisch instrumentmaker en schoenmaker, orthesetechniek, hulpmiddelenfabrikanten en -leveranciers. Maar denk uiteraard ook aan andere paramedische disciplines, revalidatieartsen en kinderartsen, verschillende zorgorganisaties etc.

In overleg vindt behandeling van kinderen met een beperking plaats in hun eigen vertrouwde omgeving, waar de behandeling ook het meest effectief en betekenisvol zal zijn. Dit zou in de thuissituatie kunnen zijn, maar bijvoorbeeld ook op de dagbesteding of school.