Peuters en kleuters leren een hoop motorische vaardigheden. Ze kunnen even op één been staan, op een balk balanceren, springen van een kleine verhoging en ze leren fietsen. Dit alles vergt veel behendigheid, coördinatie en spierkracht. Bij sommige kinderen lukt dit allemaal nog niet zo goed en kan er sprake zijn van een trage motorische ontwikkeling. Het kind heeft bijvoorbeeld moeite met:

  • Zelfstandig aan- en uitkleden
  • Het lopen en/of rennen
  • Springen, klimmen en klauteren

De kinderen kunnen last hebben van:

  • Onhandigheid
  • Veelvuldig vallen en/of struikelen
  • Voorzichtigheid, teruggetrokkenheid in bewegen

Peuters die vaardigheden passend bij hun leeftijd niet of niet goed genoeg beheersen, of prikkels van buitenaf moeilijk verwerken, kunnen daardoor beperkt raken in hun spel en contact met leeftijdsgenootjes. De kunst is om spelenderwijs die dingen over te dragen die we ze graag willen leren, zodat het ook thuis in het dagelijks ritme toegepast kan worden. De behandeling is gericht op het trainen van vaardigheden. Plezier in bewegen staat hierbij centraal en leren omgaan met eventuele beperkingen.