Een vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling kan door uzelf opgemerkt worden. Ook de huisarts, het consultatiebureau, de jeugdarts, een medisch specialist (kinderarts/revalidatiearts) of bijvoorbeeld een leerkracht kunnen in de signalering een grote rol spelen. Als ouder kunt u dan, ook zonder verwijsbrief, bij Kinderfysiotherapie Sevenum terecht.

Er zal eerst middels een vraaggesprek geïnventariseerd worden waar de hulpvraag ligt, waarna een onderzoek volgt. Middels observatie van de motoriek en afname van motorische testen wordt beoordeeld op welk motorisch niveau uw kind functioneert. Ook verschaft dit onderzoek inzicht over de kwaliteit van bewegen van uw kind en bijvoorbeeld bewegingsuitslagen van gewrichten. In gezamenlijk overleg zal er vervolgens afhankelijk van de kinderfysiotherapeutische diagnose een behandelplan opgesteld worden.

Indien er besloten wordt voor behandeling, dan kan deze bestaan uit adviezen/instructies en daadwerkelijke therapie. De therapie is vaak gericht op het functioneel oefenen in een betekenisvolle omgeving in combinatie met het toepassen van eventuele specifieke behandeltechnieken/-methodes. De behandeling is kindgericht en gerelateerd aan de hulpvraag van het kind/ouders/omgeving. Het doel van de kinderfysiotherapeutische behandeling is de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te vergroten en stoornissen waar mogelijk op te heffen.

Kinderfysiotherapie Sevenum onderhoudt contact met bijvoorbeeld de verwijzer, het consultatiebureau, de leerkracht, andere betrokken paramedici of de specialist. Een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen rondom het kind kan namelijk een positieve bijdrage leveren aan het functioneren van uw kind.  Uiteindelijk streven we ernaar dat uw kind beter functioneert in zijn eigen fysieke en sociale omgeving.