Bewegingsproblemen bij schoolkinderen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren binnen een groep. De behandeling bij schoolkinderen is gericht op de hulpvraag van het kind en zijn omgeving (ouders, school). Behandeling is in nauw overleg met degenen die bij de hulpvraag betrokken zijn. Door het oefenen van motorische vaardigheden krijgt het kind meer zelfvertrouwen. Ook kunnen er tips worden gegeven en sport-, spel- en oefenadviezen.

Bij schoolkinderen zijn er verschillende signalen, indicaties of aandoeningen waarbij kinderfysiotherapie zinvol zou kunnen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Houdingsproblematiek, bijv. scoliose
 • Houterige motoriek (DCD)
 • Afwijkende of vertraagde grove en/of fijne motoriek
 • Opvallend looppatroon, veel vallen en/of struikelen
 • Niet meekunnen met leeftijdsgenootjes
 • Schrijfproblemen
 • Bewegingsangst, onzekerheid, faalangst
 • Problemen in de ruimtelijke oriëntatie
 • Problemen met het lichaamsbesef
 • Problemen in de zintuiglijke informatieverwerking
 • Incontinentieklachten

Maar denk bijvoorbeeld ook aan:

 • Sportletsels, orthopedische aandoeningen
 • Lichamelijke spannings- en/of pijnklachten, vermoeidheid
 • Ademhalingsafwijkingen, hartafwijkingen
 • Bijkomende gedragsproblemen
springen schoolkinderen